Scurtă prezentare a activităţii de cercetare a Centrului Național de Micro și Nanomateriale (CNMN)

Creșterea calităţii vieţii, îmbunătăţirea stării de sănătate și a siguranţei oamenilor, dezvoltarea industrială, a noilor produse și tehnologii, toate au la bază crearea de noi materiale, cu noi funcţionalităţi sau proprietăţi îmbunătăţite. Acestui deziderat îi este circumscrisă activitatea de cercetare a echipelor care activează în cadrul Centrului Național de Micro și Nanomateriale (centrul face parte din cadrul Departamentului de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice şi nanomateriale al Facultăţii de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti)

  • Bio Resurse