Analizoare Shimadzu DTG-TA-50H şi DTA 50

Caracteristici
Analiza termogravimetrică, termică diferenţială, calorimetrică diferenţială. Domeniul de temperatură: ambient – 1500°C, domeniul de măsură al masei: ±20 – ± 200 mg, volumul probei max 1 g, atmosferă de lucru – aer, N2, Ar; material de referinţă Al2O3, viteza de încălzire programabilă 0,1 – 50°C/oră