Prozimetrie cu gaz (BET)

Se pot determina:

  • porozitatea deschisa totală;
  • distribuţia diferenţială şi integrală după mărimea porilor;
  • volumul total al porilor;
  • suprafaţa specifică a porilor.