CNMN

Despre Noi

Scurtă prezentare a activităţii de cercetare a CNMN

Creșterea calităţii vieţii, îmbunătăţirea stării de sănătate și a siguranţei oamenilor, dezvoltarea industrială, a noilor produse și tehnologii, toate au la bază crearea de noi materiale, cu noi funcţionalităţi sau proprietăţi îmbunătăţite.

Acestui deziderat îi este circumscrisă activitatea de cercetare a echipelor care activează în cadrul Centrului Național de Micro și Nanomateriale (centrul face parte din cadrul Departamentului de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice şi nanomateriale al Facultăţii de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti), programele de cercetare propuse adresându-se dezvoltării materialelor multifuncţionale purtătoare de cunoastere, structurate la nivel nano sau micrometric, care combină materiale oxidice, organice, polimerice sau metalice și au proprietăţi prestabilite.

Activitatea de cercetare propusă este comprehensivă, în sensul că include sinteza, procesarea, caracterizarea, modelarea și validarea noilor materiale multifuncţionale.

analiza microscop

Direcții de cercetare

Principalele direcții de cercetare avute în vedere sunt:

 • metode moderne de sinteză a nanopulberilor oxidice;
 • sinteza și caracterizarea biomaterialelor oxidice, polimerice și compozite nanostructurate;
 • ceramici nanostructurate cu proprietăţi termomecanice și electrice performante;
 • nanopulberi oxidice, ceramici nanocristaline și filme nanostructurate cu proprietăţi feroelectrice;
 • materiale ceramice ecologice cu proprietăţi electrice performante;
 • materiale ceramice și compozite multiferoice micro/nano structurate cu cuplaj magneto-electric;
 • sinteza și proprietăţile complecșilor carbonil-metal aromatici;
 • sisteme carbonice nanocompozite;
 • sinteza și caracterizarea nanocompozitelor armate cu silicaţi stratificaţi și nanotuburi de carbon;
 • micro și nanopolimeri electroconductivi pentru aplicaţii în electronică;
 • analiza și caracterizarea micro și nanostructurală a materialelor metalice și nemetalice;
 • caracterizarea noilor materiale nanostructurate, a nanotuburilor de carbon, a nanocristalelor și nanoparticulelor;
 • investigaţii ale structurilor și celulelor biologice;
 • materiale multifuncţionale cu gradient funcţional.