Procesare nanopulberi utilizând metoha hidrotermală