Valorificarea nanoparticulelor magnetice în dezvoltarea unui micro-dispozitiv magnetic